Nej til eftervederlag – Enhedslisten har ikke dobbeltstandarder

Er man medlem af Enhedslisten og går direkte fra politikerjob til lønnet arbejde, så
bortfalder muligheden for at oppebære eftervederlag.

Og så er det ligegyldigt, om vederlagsbeløbet er 500.000 kr. eller 25.000 kr., om man er
forudbetalt efter bagud. Eller om man donerer beløbet til Kattens Værn! Stiller man op til
valg, må det være klart, at man risikerer ikke at blive genvalgt. Man kunne jo lægge lidt til
side...

Tak til de 513 morsingboer

 Af Bo Fink for Enhedslisten på Mors

Tak til de 513 morsingboer, der stemte på Enhedslisten ved kommunalvalget. Desværre rakte opbakningen ikke til et mandat. Vi manglede 39 stemmer i at tage Venstres sidste mandat,

Det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse. Men valget var også en opmuntring, for Enhedslisten gik rent faktisk frem, både absolut og procentvis.

Stort tillykke til Jens Otto Madsen

Jens Otto Madsen blev valgt ind i byrådet igen

Der blev sløset med sandheden

Af Bo Fink, Spidskandidat for Enhedslisten i Morsø Kommune

Den 12. juli satte jeg et læserbrev på Limfjord Update med overskriften "lyver borgmesteren eller sløser han bare med sandheden". Påstanden fra borgmesteren var at op til 70 % af arealerne omkring Limfjorden ville stå til at skulle braklægges. Hans Ejner Bertelsen krævede på den baggrund sammen med andre Venstre-borgmestre suspension af arbejdet med at implementere EU's vandrammedirektiv.

Hans Ejner Bertelsen svarede aldrig.

I dag kender vi svaret. "Der blev sløset med sandheden."

Store valgkampslørdag

Store valgkampslørdag på torvet i Nykøbing.