læserbreve Morsø Kommune

 

 11. november Fårtoft Mark og molertransport
 Af Bo Fink, Spidskandidat til Morsø kommunalbestyrelse for Enhedslisten

RÅSTOF: Fårtoft Mark er en tre meter bred vej på Nordmors, hvis bæreevne ikke kendes. Det er en vej som til dagligt befærdes af lokale borgere og af turister, som vil nyde den helt ekstraordinære udsigt over Thisted Bredning og det betagende syn mod Hanklit.

  Læs mere  

 8. november Vores folkeskole – inklusionen skal lykkes
 Af Bo Fink Spidskandidat for Enhedslisten på Mors

Vores fælles folkeskole fylder rigtigt meget på vælgermøderne. Ordet inklusion dukker op igen og igen. Gør vi det helt rigtigt? Kommunen har en rimelig god økonomi, og der synes at være enighed om at tiden er inde til et servicecheck.

  Læs mere  

 19. oktober En borgerombudsmand - hjælp til borgere i klemme
 Af Tony Ubbesen, kandidat for Enhedslisten på Mors

Selvfølgelig kan det ske, at borgere føler de kommer i klemme, når de er i kontakt med det kommunale system. Det er der ingen, som ønsker

  Læs mere  

 10. oktober: Vil S fjerne sparekrav på 2 pct.?
 Af Bo Fink Spidskandidat for Enhedslisten på Mors

Fjern 2 % effektiviseringskravet på uddannelserne. Ungdomsuddannelserne spares i stykker. Kun godt 6 uger til valget, og en, to, tre vupti blev effektiviseringskravet på 2% til sundhedssektoren skåret væk

  Læs mere  

 12 September: Lokalt hospice
 Af Tony Ubbesen, kandidat for Enhedslisten på Mors

Et hospice for Thy og Mors er et af Enhedslistens vigtige programpunkter ved kommunalvalget. Et hospice giver de bedst tænkelige rammer for afslutningen på livet for uhelbredeligt syge mennesker.

  Læs mere   

 22 August: Kommunal blanko-check
 Af Bo Fink, Spidskandidat for Enhedslisten på Mors

PLANLÆGNING: Kommuneplantillægget, der vil muliggøre molergravning ved Stærhøj er ved at passere gennem det politiske system i Morsø Kommune lige nu. Vedtagelsen ligner en formssag og fremstilles som en bunden opgave.

  Læs mere  

 10. juli: Borgmestre vil ikke gøre noget for miljøet i Limfjorden
 Af Bo FinkSpidskandidat for Enhedslisten i Morsø Kommune

10 borgerlige borgmestre fra kommuner omkring Limfjorden et fælles læserbrev, hvor de hævder, at gennemførelse af vandplanerne vil medføre op til 70 % braklægning af jord. Påstanden blev brugt til at kræve vandplanerne skrottet Der var bare ikke belæg for påstanden, dvs. en ganske alvorlig sag. Dette fik Bo Fink til at kræve dokumentation.

  Læs mere  

 24. juni: DF's kyniske grundlag
 Af Jens Andersen skandidat for Enhedslisten på Mors ved KV17

POLITIK: Dansk Folkeparti har igen fremvist det kyniske grundlag for partiets politik.

Der er ingen saglig sammenhæng mellem bestræbelserne på at få danskerne til at arbejde længere op i årene og den tre pct. nedskæring af integrationsydelsen, som i forvejen er meget lav. Derudover vil den vedtagne stramning af betingelserne for at kunne få fulde offentlige ydelser også ramme udlandsdanskere,

  læs mere  

4 Maj Enhedslisten: Skadelig skatterabat
Af Bo Fink, Spidskandidat for Enhedslisten på Mors ved KV17

BOLIG: Kan nogen forklare rimeligheden i, at jeg og alle andre boligejere skal have en skatterabat? Rabatten indgår i et nulssumsspil om velfærdsgoder, og jeg synes da, at det er vigtigere med bedre normeringer i daginstitutionerne, flere ansatte til at tage hånd om de ældre, og flere penge til at drive skolerne for.
Det vil være dejligt med et svar fra nogle af de lokale folketingsmedlemmer. Især vil jeg gerne høre fra Simon Kollerup, hvorfor han synes det er en god prioritering.

*

25. april Enhedslisten: Der skal ikke graves moler på Stærhøj
Af Bo Fink, Spidskandidat for Enhedslisten på Mors ved KV17

MOLER: I sidste uges artikel i MF om indsigelser mod molergravning i Stærhøj Øst blev det fremhævet, at kun to Mors-politikere har gjort indsigelser, en Venstremand og en Socialdemokrat. Jeg er da ked af, at journalisten ikke også nævnte Enhedslisten.

  Læs mere  

6.april Stop gravning ved Stærhøj
Af Bo Fink, Sundbyvej 156 7950 Erslev

MOLER: Forhåbentlig lytter kommunalbestyrelsens medlemmer til de kloge ord fra Anton Kirk
Toft om molerindvinding i Stærhøj Øst (Morsø Folkeblad tirsdag), når han siger: .
"Indvinding er unødvendigt",

  Læs mere  

1.april Lad os blive Geopark Mors
Af Bo Fink, Kandidat til KV17 i Morsø Kommune for Enhedslisten

NATUR: Forleden havde borgmesteren indkaldt alle interesserede borgere til et informationsmøde på rådhuset. Det handlede om kommunen og kommunalbestyrelsens arbejde.

Ordet "udvikling" var et hyppigt brugt ord i betydningen, Morsø Kommune skal se - og gribe mulighederne, når det er muligt.

  Læs mere