Fælles standarder for ældreområdet

Af Jens Otto Madsen, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

I de senere år har mange kommuner – herunder Thisted – sparet på ældreområdet. Mens antallet af ældre stiger, visiteres færre og færre til hjemmehjælp. De få, der kommer gennem nåleøjet, får mindre hjælp end tidligere.

Besparelserne kan ikke retfærdiggøres med, at nutidens ældre er blevet mere selvhjulpne, fordi de er friskere og har velfærdsteknologi. Besparelserne kan mærkes af de ældre hver dag. Det er der masser af konkrete udsagn om.

Emneord:

Sydhavnen uden boliger – det vil Enhedslisten

Af Jens Otto Madsen, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Carl Henrik Overgaard, Thisted, spørger her i avisen 13. nov. om partiernes holdning til boligbyggeri på Sydhavnen. Et meget relevant spørgsmål at få afklaret, da et lokalplanforslag i begyndelsen af året skabte massiv modstand mod højhusbyggeri på 18 meter!

I Enhedslisten har vi samme holdning i dag – og også efter kommunalvalget – som vi havde den 13. feb., da vi afgav høringssvar. Vi er imod dyrt og privat boligbyggeri for velhavere i Sydhavnen.

Emneord:

Hanstholm Havn – den står vi sammen om

Af Jens Otto Madsen, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Det er dejligt at møde massiv opbakning til Hanstholm Havns udvidelsesprojekt – både blandt vælgerne i Thy og blandt alle lokale partier. Hanstholm Havns udvidelse skal være lokomotiv for Thy-Mors områdets erhvervsmæssige udvikling - og dermed hjælpe til at få standset afvandringen fra området.

Trods et midlertidigt tilbageslag ved licitationen vedrørende ydermolerne, som blev næsten 400 mio. dyrere end anslået af havnebestyrelsen, skal vi have projektet i gang. Det er livsnødvendigt for vor egn.

Emneord:

Borgerinddragelse

Roses dem, der roses skal.

Borgerinddragelse er der mange partier, der ønsker. Også Enhedslisten. Derfor skal vi være de første, der vil rose den siddende kommunalbestyrelse for deres kovending i sagen om Sydhavnen.

Som tilflytter var jeg først totalt skræmt over den arrogance, der fra politisk side blev lagt for dagen ved borgermødet vedrørende Sydhavnen. Var det virkelig stilen i den kommune jeg var flyttet til og så gerne ville bo i?

Men hvad skete der så.

Emneord:

Hvorfor overhovedet flytte til Thy?

Hvorfor tilbage? Hvorfor til?

Forleden spurgte de unge på et vælgermøde: Hvorfor de skulle flytte tilbage til Thy? Man kunne også spørge: Hvorfor overhovedet flytte til Thy?

Svaret er jo, at der skal være et job – helst to til hver familie. Job, som er tillokkende for unge med gode uddannelser, er der måske ikke så vildt mange af i Thy. Derfor skal der oprettes hurtige bredbåndsforbindelser til alle husstande i Thisted kommune.

Emneord:

Thisted Kommunes Folkeskole

Thisted Kommunes folkeskole – lokalaftale, lige muligheder og mangfoldighed

Af Jens Otto Madsen, spidskandidat for Enhedslisten til kommunalvalget, [email protected]

Siden sidste kommunalvalg er der sket store ændringer og besparelser inden for folkeskolen i Thisted Kommune – tænk blot på skolenedlæggelserne i 2011. Der er meget at rydde op i.

Enhedslisten ønsker især, at folkeskolen bliver dygtigere til at udvikle børnenes fantasi, så de kan forestille sig en bedre verden. Og børnene skal have viden og mod til at handle derefter.

Emneord: