Sydhavnen

Sydhavnen efter kommunalvalget.

Planerne om massivt boligbyggeri på Sydhavnen i Thisted blev heldigvis sparket til hjørne inden kommunalvalget. Men faren for at det sidste bynære sted ved Limfjorden bliver plastret til med beton og asfalt, er der stadig.
Med Enhedslisten i Byrådet vil der i hvert tilfælde være ét parti, som vil gå i mod boligbyggeri på Sydhavnen.
Enhedslisten er et Grønt parti, som ønsker natur og rekreative områder frem for beton og profit.

Emneord:

Valgbrochure for Enhedslisten Thy

Se vedlagte pdf-fil hvis du vil vide mere om Enhedslistens synspunkter på Kommunalpolitiske emner i Thy

Transport on demand

Grøn kommune og kollektivtrafik
Sven Falk, Lild Strand gør i sit læserbrev 7.10. opmærksom på den katastrofale udtynding i Thisted kommunes kollektive trafik. De ordinære busser er væk, teletaxa er væk, flextaxa koster nu det dobbelte af en almindelig taxa.
Hvordan er det lige den ambitiøse, grønne og kommende fossil fri Thisted kommune vil forklare, at den tvinger alle husstande til at have mindst 1 forurenende personbil?

Emneord:

Hanstholm havn tillykke

Så skete det. Der kom gang i havneudvidelsen i Hanstholm. Tillykke og tak til alle som har kæmpet det igennem.
En ting er selve havnen med dens aktiviteter, mindst ligeså glædeligt er det, at der nu kan komme store vindmøller op på havnemolen. Men husk: Fortjenesten ved den kommende el produktion skal blive i lokalområdet. Gevindsten skal ikke gå til udenlandske aktionærer. Der findes modeller for den slags lokalt forankrede konstruktioner – Nordisk Center for Vedvarende Energi i Ydby er et godt sted at starte – og det ligger jo i kommunen.

Emneord:

Info-center ved testmøllerne

Thisted kommune har afsat 3 mill. kr. til et info-center ved testmøllerne.
Enhedslisten spørger: Hvorfor er det en kommunalopgave?

Siemens og Vestas og kineserne har vel en interesse i at pleje deres image og vil formodentlig gerne oplyse om testmøllerne og deres betydning for udviklingen af vindkraften. Så skulle vi ikke la´ dem betale for den opgave og bruge de 3 mill. kommunale kroner på udbygningen af f. eks. Hanstholm havn?
Det vil Enhedslisten foreslå, hvis vi kommer i kommunalbestyrelsen fra 2014.

Emneord:

Thisted kommunes misbrugspolitik

Dokumentation af uanstændig behandling
Af Jens Otto Madsen, spidskandidat for Enhedslisten (Ø) ved kommunalvalget i Thisted Kommune
Tak til Kirsten Mikkelsen for debatindlægget om "Misbrugsbehandling i Thisted Kommune" her i avisen 4. oktober. Det var et stærkt indlæg af en pårørende til et menneske som af Thisted Kommune blev nægtet adgang til et dækkende tilbud om afrusning. Personen havde brug for et døgntilbud for at blive ædru, men fik kun et tilbudt i ambulant kommunalt regi eller et kortsygehusophold.