Stop nedskæringer i ældrepleje! Kræv jobs, jobs og atter jobs.

Af Jens Otto Madsen, spidskandidat for Enhedslisten ved kommunalvalget i Thisted Kommune

I Thisted Kommune skæres ikke ind til benet på ældreområdet. Der skæres i benet. Selvom der er kommet flere ældre, har kommunen rent faktisk skåret markant i hjemmeplejen. Hvor der for et par år siden var godt 1700 borgere, der fik tildelt hjemmehjælpstimer, er tallet nu reduceret til 1400 ældre – som tilmed i gennemsnit får færre timer. Og der spares på aktiviteter til og træning af beboere i plejeboliger.

Emneord:

New Public Management er neoliberalisme

Thisted Kommune har, som mange andre kommuner i Danmark, taget konceptet New Public Management (NPM) til sig, og gjort det til en grundlæggende ide for kommunen som arbejdsplads og som offentlig producent og leverandør af velfærdsydelser. 

NPM - ideologien er et udtryk for en tro på at alle stræber efter sin egen individuelle nyttemaksimering. At det i sidste ende handler om kroner og ører ... "what's in it for me?" ... NPM bygger på antagelsen om, at vi (som mennesker) er styret af grådighed og egoistisk stræben efter behovsopfyldelse.

Falck Healthcare A/S i Thisted – ikke en løsning

Af Thomas Hauge, Jernbanegade 19, Snedsted, [email protected], kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget

Referat fra medlemsmøde Thy-Mors

Referat fra medlemsmøde Enhedslisten Thy-Mors 13.8.2013

Emneord:

Madspild

Stor anerkendelse til Super Brugsen i Thisted, fordi I er med til at reducere
madspildet her i landet. I sætter varer med udløbs dato i dag eller i morgen på
bestemte pladser i butikken, så man lige kan kigge der, inden kurven fyldes.
Forleden fik jeg alle de grøntsager, jeg skulle bruge fra "Undgå Madsplid"
kurven.
Ordningen får os forbrugere til at tænke over, om det altid er nødvendigt at
kassere mad, der er en dag eller to ældre end datomærkningen anbefaler som
sidste salgsdag. Ordningen får os også til at improvisere vore indkøb efter,

Emneord: