Enhedslistens budgettale

Enhedslistens tale d. 7.10.2014 ved 2. behandlingen af budget 2015 i Thisted kommunalbestyrelse ved Kirsten Strandgaard, suppleant for Jens Otto Madsen

Kæmp for den lokale daginstitution og skole

Bragt i Thisted Dagblad den 3. september 2014

Af Jens Otto Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Thisted Kommune

Kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune besluttede som bekendt i sidste uge på et dramatisk møde at sende Børne- og Familieforvaltningens "udviklingsplaner" for daginstitutionsområdet og folkeskolen til høring i henholdsvis seks og otte uger. I planerne foreslås nedlagt 12 af kommunes 24 daginstitutioner og 5 af 17 skoler.

Emneord: