Drikkevand alles ansvar

Stort bifald til Lise Roberg for dit debatindlæg d.6.8.13. om økologipolitik og
drikkevand i Thisted kommune. Man får kun politikerne med på
bæredygtighedstankerne, hvis de opdager, at vi – folket/vælgerne – går forrest.
Så tak for dit indlæg.
I Thy har vi Nationalparken, som alle elsker og ved er enestående. Hvad med at
udbrede vores viden om den sårbare natur i Nationalparken til også at beskytte
det sårbare drikkevand ved at undgå gift alle vegne. Vi kunne godt, hvis vi ville.
Og vi er nogen, der vil.
Hvis Vandkants Danmark skal overleve, så skal der arbejdes hårdt på at
profilere os på felter, der konstant indtænker klima og forurening i produktion
og levemåde.
Thisted kommune kunne jo være DEN rene kommune i landet. Nultolerance
overfor sprøjtegift på offentlige arealer, alle offentlige madindkøb er lokale og
økologiske, kommunale opmuntringstilskud til landmænd, der omlægger til
økologi, alle kommunale biler, alle busser og flex taxaer kører på lokal
produceret vindenergi, alle offentlige bygninger er belagt med solceller, der er
cykelstier langs alle veje. Jo - her får man rene lunger og kan drikke vandet -
også i 2050.
Vores slogan kunne være: Lev længere – lev rent. Tjek bare DMI opgørelsen
over luftforurening i København og i Thisted. Det kunne måske godt få gang i
en "go west" bølge.
Kirsten Strandgaard 

Emneord: