Offentlige toiletter

Kære Vejdirektorat.
Jeg vil gerne fortælle jer, at der står grueligt galt til med hygiejnen på de
offentlige toiletter, der står ved vore motorveje
– og landeveje for den sags skyld.
Eks.1
Dame toilettet på Kildebjergcenteret i østlig retning fredag d.2.8.2013. Lugtede
stærkt af urin og der var ingen toiletpapir i den kabine, jeg brugte. Selv børn
rynkede på næsen, da døren gik op.
Eks.2
Dame og herre toilettet ved Hærvejsstoppestedet på Vejle-Herning motorvejen
i nordgående retning søndag d. 4.8.2013 stank, flød med affald og igen intet
toiletpapir.
Eks. 3
Landevejen mellem Holstebro og Herning i sydgående retning fredag d.
24.5.2013 stinkende herre og dame toiletter. Vi mødte en mand, der skulle
kontrollere renligheden på toiletterne for et firma – men i bund og grund jo for
Vejdirektoratet - han havde ikke rengøringsmidler med. Han blev til gengæld
kontrolleret af en anden instans, så han ikke kunne snyde med sin rute.
Altså: et vejtoilet i dagens Danmark kræver 3 mand. 1 rengører, 1 kontrollant
af rengøreren, 1 kontrollant af førstekontrolløren.
Har I læst Kafka?
I Kildebjerg var der mange udlændinge. Jeg skammede mig.
Håber I gør noget ved sagen – for mig gerne betaling for toiletbesøg – men der
skal ikke lægges noget ovenpå Monarks priser for mad. Her har
storebæltsfærgernes cafeterier fundet en værdig afløser, hvad angår
uoverensstemmelse mellem kvalitet og pris.
Venlig hilsen
Kirsten Strandgaard 

Emneord: