Børnehaven Skovly 16.11.2014

Børnehaven Skovly – et unikt og anderledes tilbud, som bør bevares! 

Af Jens Otto Madsen, medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten, Thisted Kommune

Thisted Kommunes tre natur- og skovbørnehave har været lukningstruede i forvaltningens såkaldte ’udviklingsplan’ her i efteråret. I kommunalbestyrelsen skal vi tirsdag den 25. november træffe politisk afgørelse om hvorvidt planen skal gennemføres helt, delvist eller helt afvises.

Efter mødet i Børne- og Familieudvalget (BFU) i sidste uge ser det nu ud til, at to af kommunens tre natur- og skovbørnehaver overlever – nemlig Boddumhus ved Ydby og Skovtrolden i Rønheden ved Bedsted. Der imod indstillede BFU-politikere – med undtagen af mig – til kommunalbestyrelsen, at Børnehaven Skovly ved Vester Vandet lukkes – formodentlig pr. 1. april 2015. Det opleves som en katastrofe for forældre med børn i Skovly – kommunens eneste skovbørnehave placeret i Nationalpark Thy! Og det er en væsentlig indskrænkning af småbørnsforældres valgmuligheder i den nordlige ende af Thisted Kommune – nogle alle politikere ellers var enige om at ville bevare under høringsfasen.

Når talen falder på naturbørnehaver tænker jeg på glade børn med græsgrønne knæ, nysgerrige og legende under åben himmel. Det er sundt og godt for børnene at komme ud i naturen og få rørt sig. Børn, der færdes meget i naturen, har det kropsligt og sundhedsmæssigt bedre end børn, der ikke gør det. Det er forskningsmæssigt veldokumenteret.

Samtidig er natur- og skovbørnehaver fri for det høje støjniveau, som præger mange almindelige daginstitutioner, og som er en barriere for børns sproglige udvikling. I naturen er mange af de faktorer, som fører til larmen, nemlig ikke tilstede. Her er færre konflikter, fordi børnene kan sprede sig på et større område og lege i mindre grupper, bedre mulighed en-til-en-dialog med pædagogerne, som ikke bruger al deres tid på konfliktløsninger, at tage telefoner og have kontakt il forældrene. Børnenes fysiske aktivitet er desuden vigtig for deres sociale, kognitive og sproglige udvikling samt for deres sundhed og trivsel generelt. For eksempel er det dokumenteret, at børn i natur- og skovbørnehaver bliver mindre syge end andre børn.

Der er således en lang række grunde til at have et tilbud, der hedder skov- eller naturbørnehave for børnefamilier i hele Thisted Kommune – også i den nordlige del af vores langstrakte kommune. Og at Skovly ikke er fyldt op, passer simpelthen ikke. Den 1. december vil der være 30 børn i børnehaven, som er normeret til 28. Og i begyndelsen af det nye år er der endnu flere børn indskrevet.

Mit råd til kommunalbestyrelsen skal derfor være – bevar Børnehaven Skovly midt i Nationalpark Thy. Den repræsenterer et unikt pædagogisk tilbud som appellerer til et særligt segment af forældre.