Hvilket Danmark kender vi? (af Asger Sylvest Pedersen)

Nytåret 2015 har med attentatet i Frankrig d. 7. januar mod satirebladet Charlie Hebdo fået en blodig start. Som alle andre fordømmer jeg også voldsgerningen, men inden vi går helt i selvsving over at udnævne os alle til "Charlie Hebdo" for at udvise solidaritet med ofrene og forsvare ytringsfriheden, skal vi huske på, at attentatet ikke er den eneste blodige begivenhed i året allerede. Og vi skal holde fast i at se begivenhederne i større sammenhænge, uden på nogen måde at udvande gerningsmændenes ansvar for udåden. Danmark deltager i øjeblikket militært i en krig mod ekstremister i bevægelsen Islamisk Stat (IS) – og vi er dermed medansvarlige for, at også civile, uskyldige mennesker uundgåeligt vil blive dræbt i denne kamp, hvor nødvendig den end må forekomme os. For mennesker som lever i Syrien, Pakistan, Irak eller hvor der nu bombes fra luften fra danske, amerikanske eller andre nationers fly eller droner, vil disse uundgåelige drab på uskyldige børn eller voksne opleves lige så urimelige og uretfærdige som udåden i Paris. Dermed optrappes den ulykkelige konflikt, som er skabt mellem folkeslag med forskellige religioner. I julegave fik jeg bl.a. bogen om Malala Yousafzai, den unge pakistanske pige, som i modig trods har kæmpet for pigers ret til uddannelse i et islamisk samfund. Malala blev selv udsat for et livsfarligt attentat i 2012 fra Taleban-ekstremister, men har ufortrødent fortsat kampen for at skabe mulighed for uddannelse og oplysning til alle. For sin kamp modtog Malala Nobels fredspris 2014 sammen med den indiske menneskerettighedsforkæmper Kailash Satyarthi. Gennem Malalas egen historie får man et indblik i, hvorfor ekstremister har let ved at få fodfæste blandt fattige, uuddannede befolkningsgrupper. Islam er ikke årsagen til konflikterne i verden. Årsagen er at voldelige ekstremister kan vildlede og tvinge fattige, uuddannede befolkninger til at underkaste sig deres absurde og autoritære fortolkninger af bl.a. Koranen. Derfor er det så vigtigt for verdens fremtid at uddannelse og retfærdig fordeling af materielle goder er øverste på dagsordenen. I statsminister Helle Thornings nytårstale proklamerer hun, at hun vil "passe på det Danmark vi kender", hvor bl.a. uddannelse netop er en ret for alle. Hun tillader sig imidlertid at referere til tidligere statsminister Anker Jørgensen for at prøve at stille sin førte politik gennem de sidste 3-4 år i et bedre lys, fordi hun ved, at Anker Jørgensen havde en bred folkelig popularitet. Som nu tidligere socialdemokrat må jeg påpege, at det er et helt urimeligt misbrug af Anker Jørgensen, da Helle Thorning - med Bjarne Corydon ved sin side - om nogen har svigtet de socialdemokratiske værdier, som netop Anker Jørgensen - som den sidste - forsvarede! Anker Jørgensen ville have økonomien under demokratisk kontrol via bl.a. økonomisk demokrati (ØD) på arbejdspladserne. Han vidste, at det var en reel mulighed for arbejderen til at få medindflydelse på de værdier, som skabes af arbejderne i produktionen, men som hidtil enerådigt er blevet forvaltet af virksomhedsejere og aktionærer, - med stor ulighed i samfundet til følge. Var det lykkedes dengang i 1970'erne kunne vi have udviklet det danske erhvervsliv og samfund helt anderledes demokratisk og retfærdigt. I stedet har vi i dag en socialdemokratisk regering, som velsigner konkurrencestaten og den uregulerede kapitalisme, og som ikke formår at formulere den ringeste vision om at tingene kan være anderledes! Hvis Danmark sammen med modige forkæmpere som Malala skal medvirke til at løse verdens konflikter og forsøge at undgå forfærdelige episoder som attentatet mod Charlie Hebdo eller ekstremisters hærgen i fattige lande kræver det at vi indser, at en retfærdig fordeling af verdens goder gennem demokratisk kontrol med økonomien er en nødvendig for at skaffe uddannelse til alle verdens befolkninger. Et Danmark, der tør kæmpe for en mere demokratisk kontrol med økonomien og dermed råd til reel uddannelse til alle er det Danmark jeg gerne vil kende. I dette valgår kan man håbe på, at en "u-hellig" alliance mellem Dansk Folkeparti, - som opsamler de utrygge - og Enhedslisten, - som opsamler de skuffede - sammen kan lægge pres på Socialdemokratiet, så der igen kan formuleres folkeligt forankret politik. Politik som forlanger en oplyst og retfærdig verden, hvor der er plads til alle og hvor frihed, lighed og solidaritet er reelle begreber. Hvis vi allevegne diskuterer dette med hinanden tror jeg vi sammen med Malala kan sætte kursen mod en bedre verden. Hermed et ønske om et Godt Nytår til alle!

Emneord: