Klage til Statsforvaltningen

Thisted, den 10. marts 2015

 

Statsforvaltningen Afdeling Aalborg
Aalborghus Slot
Slotspladsen 1
9000 Aalborg

 

Undertegnede, Jens Otto Madsen, der sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted Kommune, skal hermed klage til Statsforvaltningen over en beslutning truffet på kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2015. Det drejer sig om punkt ”29. Bufferpladser, Asylområdet”. Her vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen (V, K og O), at Hanstholm Asylcenters kapacitet på 330 pladser skulle reduceres med 50 pladser til 280 pladser.

Min påstand er, at beslutningen af reduktion af pladser på Hanstholm Asylcenter er ugyldig, da et punkt om dette ikke var dagsordenssat – og derfor heller ikke udvalgsbehandlet eller i øvrigt tilstrækkeligt belyst for kommunalbestyrelsen.

Jeg ønsker på den baggrund, at Statsforvaltningen tager stilling til dette snarest muligt.

Redegørelse

Dagsordenspunkt nr. 29 drejede sig om at finde placeringer til 200 permanente bufferpladser i forbindelse med Hanstholm Asylcenter. Dagsordenspunktet havde været udvalgsbehandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. februar 2015, hvor indstillingen fra forvaltningen var blevet godkendt med 4 for og én, der tog forbehold. Indstillingen samt sagsfremstilling og redegørelse udgjorde punkt 29 på kommunalbestyrelsesmødet – jf. dagsorden.thisted.dk

 

Bormester Lene Kjelgaard Jensen indledte kort punkt 29 hvorefter hun tildelte kommunalbestyrelsesmedlem Ib Poulsen ordet. Han fortæller, at V, K og O har indgået et forlig (et ændringsforslags til indstillingen godkendt af Social- og Sundhedsudvalget), der læses op. Det lyder:

”På vegne af V, O og C stilles følgende ændringsforslag:

-          at der besluttes, at der max er 280 pladser på Hanstholm Asylcenter.

-          at der oprettes 20 bufferpladser i tilknytning til Børnecenter Vestervig, som er med max 60 pladser, plus de ekstra bufferpladser.

-          at der etableres max 2x90 bufferpladser i Thisted Kommune, undtagen Hanstholm-området (7730)

-          at den tidligere beslutning vedr. pladser i Vigsø fastholdes, og der dermed ikke fastholdes en bufferkapacitet i Vigsø, indtil der findes andre egnede boliger.

-          strukturen på asylområdet skal ændres således den understøtter flere matrikler.”

Da jeg ikke i hovedet kunne overskue ændringsforslaget, bad jeg borgmesteren om en mødeafbrydelse, så vi kunne få mangfoldiggjort og omdelt ændringsforslaget. Den blev ikke imødekommet. Mødeledelsen var kaotisk! Man sendte dog en række kopier rundt – dog ikke nok til, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer kunne få et eksemplar.

Under den følgende debat kom det ikke frem, at der var tale om en reduktion af pladser på Hanstholm Asylcenter. Det blev først ”opdaget” af en journalist ved Thisted Dagblad torsdag den 26. marts 2015.

Beslutningen om nedskæring af pladserne på Hanstholm Asylcenter fra 330 til 280 har naturligvis en lang række konsekvenser for lokalsamfundet i Hanstholm – færre arbejdspladser, mindre omsætning for de handlende samt færre børn til skoler og daginstitutioner. Samtidig undermineres kommunens hidtil gode samarbejde med Udlændingestyrelsen. Alt dette debatteres nu særdeles livligt i Thisted Kommune.

På forsiden af Thisted Dagblad den 7. marts 2015 giver kommunalforsker Roger Buch mig ret i, at sagen ikke har været ordentlig belyst:

”Kommunalforsker Roger Buch er kritisk over for borgmester Lene Kjeldgaard Jensens (V) håndtering af sagen om at ændre på betingelserne for driften af Hanstholm Asylcenter.

-En borgmester har pligt til at sørge for, at de sager, der behandles, er ordentlig belyst, siger Roger Buch.

Det var ikke tilfældet, da et flertal på 16 bestående af V, K og DF stemte et ændringsforslag igennem på kommunalbestyrelsesmødet 24. februar, uden at oppositionen (S og EL) havde set forslaget, der end ikke var kopieret i så mange eksemplarer, at der var ét til samtlige 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen.

-God borgmesterskik er at sikre, at kommunalbestyrelsens medlemmer har tid til at sætte sig ordentlig ind i forslagene. Ellers opstår der usikkerhed om beslutningerne. Formålet med et møde i en kommunalbestyrelse er netop at sikre mulighed for, at beslutningerne træffes efter en forudgående debat, siger Roger Buch.

Forslaget, som blandt andet indebærer en reduktion af kapaciteten på Hanstholm Asylcenter, skal nu udmøntes i kommunens social- og sundhedsudvalg. I sagsfremstillingen fremgår, at forvaltningen ud fra beslutningen ikke kan se, hvad der menes med en anden del af flertalsbeslutningen og derfor ønsker punktet afklaret.

-Det er højest usædvanligt, at en borgmester ikke på forhånd har vendt et forslag med sine embedsmænd. Af indstillingen fremgår klart, at embedsværket ikke forstår flertallets beslutning. Det er normal praksis, at en borgmester lader sit embedsværk udarbejde et forslag, så det præcist fremgår, hvad der besluttes, siger Roger Buch, som kaldet fremgangsmåden ”dobbelt mærkværdig”.”

Konklusion

Sammenfattende mener jeg, at da beslutningen om ændring af antal pladser på Hanstholm Asylcenter ikke var anført på kommunalbestyrelsesmødets dagsorden den 24. februar, er der tale om en meget væsentlig mangel. Belysningen af sagen bliver tilsvarende mangelfuld (ingen udvalgsbehandling, sagstema, redegørelse og indstilling) hvilket samlet må betyde, at beslutningen er ugyldig.

Jens Otto Madsen

Kommunalbestyrelsesmedlem, Thisted Kommune

[email protected]

Tlf. 2326 1278

Fayes Allé 15, 7700 Thisted

 

 

Kopi er samtidig sendt til borgmester Lene Kjelgaard Jensen