Sidste udkald for Næssundfærgen - 27.03.2015

Af: Jens Otto Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Thisted Kommune, og

Bo Fink, Enhedslistens folketingskandidat i Thisted-kredsen,

Medens kommunalbestyrelserne i Thisted og Morsø leger kispus med hinanden, styrer Næssundfærgen lige mod nedlæggelse.
Hvis kommunalbestyrelserne virkelig har viljen til at finde en løsning for Næssundfærgens overlevelse, er det sidste udkald. Og vi mener færgeruten bør overleve af flere grunde.
Dels fordi det er den nærmeste genvej mellem Sydthy og Mors og dels fordi den - rigtigt markedsført - kan blive et vigtigt aktiv for turismen i Thy og på Mors. Cykelturismen er i stærk vækst og tænk hvilket samspil, der kan skabes mellem nationalparken i vest og fjordlandskabet i øst, med færgen som en attraktion i sig selv og som bindeled mellem Thy og Mors.
Af sagsfremstillingen, som blev forelagt kommunalbestyrelsen i Thisted fremgik det tydeligt, at der er to umiddelbare problemer forbundet med en kontinuerlig færgedrift, nemlig en reparation af den udtjente motor og ret uoverskuelige personaleforhold pga. af budgetbeslutningen i Morsø kommunalbestyrelse sidste efterår.
Vi mener følgende kan være en farbar vej for Næssundfærgens overlevelse.
Først skal de to interessenter i Færgeselskabet (Morsø og Thisted kommuner) gøre sig klart, om de overhovedet ønsker fortsat færgedrift. Det kunne man f.eks. bruge et topmøde mellem Thisteds og Morsø kommunes borgmester til at få afklaret.
Dernæst skal man bede færgeselskabets bestyrelse om at finde en løsning for en reorganisering og færgerenovering med en levetidsforlængelse for færgen som skitseret i den tekniske rapport, der blev forelagt Thisted kommunalbestyrelse.
Vi har en idé om at der med fordel kan laves et timeout for færgedriften fra 1.5.2015, hvor det nuværende personale er sagt op til begyndelsen af 2016 og senest til 1.maj.2016. Så spares der en reparation af den allerede udtjente motor, og man behøver ikke at halte sig igennem med usikre vagtplaner pga. en usikker personalesituation.
Ventetiden kan bruges til at nyansætte personale til alle overfartens funktioner og renovere færgen og dermed forlænge dens levetid med 8-10 år, hvilket ifølge den tekniske rapport ikke koster alverden (estimat: 2,7 mio. kr), og heraf vil noget være tjent ind ved ikke-udbetalt driftstilskud i resten af 2015.
Nu må interessenterne, Morsø og Thisted kommuner, træde i karakter og afgøre, hvad de egentlig vil med Næssund-overfarten og dernæst bede færgeselskabets bestyrelse komme med et nyt udspil.

Emneord: