Thy har brug for et bredt samarbejde

(Bragt i Thisted Dagblad den 14. april 2015)

Af Jens Otto Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Thisted Kommune 

Knold og Tot-politik, en ren børnehave, cirkusforestilling eller rent kaos uden mål og retning! Ja, vi politikere i Thisted Kommunalbestyrelse får i øjeblikket mange hårde ord med på vejen – og ikke helt ufortjent. Resultatet er, at politikerleden breder sig.

Hvad er der galt?

Et bud er, at borgerne i Thy ikke kan stole på os politikere – i særklasse gælder det politikere fra Dansk Folkeparti. Aftalen mellem Socialdemokraterne, DF og Enhedslisten, vedtaget i november sidste år og som bevarede en decentral daginstitutions- og skolestruktur i Thy, undsiges nu af DFs kommunalpolitikere – i alt fald af 3 ud af 4 DF-politikere. At man ikke kan stole på Dansk Folkeparti i Thisted Kommune burde vi – liste A og Ø – måske allerede have vidst, for DF var sidste sommer med til at lukke 4 plejehjem, selv om partiet et halvt år tidligere førte højprofileret valgkamp på, at der ikke ville blive lukket plejehjem med DF-stemmer. Var det mon prisen for at få en viseborgmesterpost og to udvalgsformandsposter? DF pynter sig med lånte fjer som et socialt ansvarligt parti man kan stole på. Jeg håber borgerne gennemskuer og husker dette eklatante vælgerbedrag.    

Et andet bud på det politiske kaos på rådhuset er efter min opfattelse, at kommunalbestyrelsen mangler lederskab. Borgmesteren forstår, eller formår ikke at være samlende figur for kommunen, at optræde som hele Thys borgmester. Kommunens førstekvinde skal ikke kun være ’revisortype’ og varetage fællesskabets økonomiske interesser – hun skal også have visioner, være diplomat og søge fælles løsninger med bred opbakning. Kommunalbestyrelsen opfører sig i øjeblikket mere som et mini-folketing med partier, der hele tiden skal markere sig – det er en stor misforståelse.  Vi skal i fællesskab med vidtgående borgerinddragelse skabe muligheder og udvikling for hele Thy. Vi har brug for som kommune at samles os om ’vision Thy’ og en dertil hørende langsigtet udviklingsplan.

Desværre indledes nu en markant nedskærings- og centraliseringsplan i Thy, hvor et betydeligt antal daginstitutioner nedlægges. På børne- og familieudvalgets møde behandles forvaltningens forslag om nedlæggelse af Vorupør Børnehus, Kridthuset i Hillerslev, Kernehuset i Østerild og kommunens unikke skov- og naturbørnehave Skovly i Nationalprak Thy ved Vester Vandet.

Og som om det ikke var nok. Forvaltningen sysler med planer om lukning af et større antal skoler sommeren 2016. Dette gennemfører borgmesterpartiet sandsynligvis også – hen over hovedet på thyboerne.

I Enhedslisten erkender vi, at Thisted Kommune har vanskelige vilkår – finansministeriets økonomiske jerngrebsstyring, en bureaukratisk og ineffektiv udligningsreform mellem rige og fattige kommuner, årlig nettoafvandring med dertil knyttet reduktion af bloktilskud og et faldende børnetal. Så store objektive udfordringer kræver som første forudsætning et åbent, tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde partierne imellem og i forhold til borgerne i Thy. Derfor opfordrer vi i Enhedslistens til en omkonstituering, hvor de to store partier – Venstre og Socialdemokraterne – går sammen og leder kommunen.

Se blot på vores nabokommune, Jammerbugt, hvor der også er en venstreborgmester, men med en helt anden tilgang og samlende rolle karakteriseret ved borgerinddragelse, et bredt og positivt engagement i asylsektorarbejde og en vision om, at Jammerbugt Kommune skal udvikles til Danmarks mest decentralt strukturerede kommune og – ikke mindst – en vilje til at forsøge at realisere visionen.

Enhedslistens rolle i Thisted Kommunalbestyrelse vil – uanset omkonstituering eller ej – fortsat være ”de riges ris og de svages værn”, beskyttelse af vore enestående naturværdier, fremme af økologi, vedvarende energi og kollektiv trafik, forsøg på at fastholde en decentral dagtilbuds- og skolestruktur, udvikling af en ny erhvervs- og bosætningspolitik for hele kommunen, samt reel borgerinddragelse før vedtagelse af alle vigtige spørgsmål.

Emneord: