Thybanens vigtighed

Thybanens vigtighed
Af Jens Otto Madsen, Fayes Alle 15, Thisted
Tak til Thisted Dagblad (Carsten Tolbøll) for en seriøs gennemgang den 20. april af, hvordan det går med Thybanen aktuelt, og hvilke investeringsplaner der er for banen de kommende år.
I dagbladsartiklen får vi at vide, at passagertallet på strækningen Thisted-Struer er vokset med hele 30 procent siden 2010. Det dækker over et årligt passagertal i 2014 på mellem 143.000 og 208.000. Det kommercielle selskab Arriva opgiver ikke konkrete passagertal, så det skønnede tal bygger på BaneDanmarks rapport ”Hastighedsopgradering i forbindelse med Signalprogrammet”, der i 2008 anslog passagertallet til mellem 110.000 og 160.000 (Arriva og DSB sammenlagt). I 2020-21, hvor signalprogrammet ventes færdig, kan farten hæves fra de nuværende 75 kilometer i timen til 110 kilometer i timen. Det bevirker en reduktion i rejsetiden Thisted-Struer på 23 minutter til 55 minutter. Det forudsætter dog nedlæggelse af en række jernbaneoverskæringer og (desværre!) færre standsninger.
I 2025 vil rejsetiden på DSB-strækning Thisted-København kunne nedsættes med hele 2 timer og 4 minutter til 3 timer og 36 minutter via Togfondens investeringer. Så kan privatbilismen slet ikke tidsmæssigt være med længere! Thy er den landsdel der får mest ud af Togfonden.
I februar var Thisted Kommunes viceborgmester Ib Poulsen, Dansk Folkeparti, også vikar i Folketinget i en periode. Han brugte blandt andet tiden til at stille spørgsmål til transportministeren om Thybanen, for – ud fra egen forklaring – at få ”overblik over Thybanen betydning”. Ib Poulsen var kommet i tvivl om hvorvidt ”Thybanen repræsenterer et stykke fremtidssikret infrastruktur”. 
Ib Poulsen, og måske det lokale Dansk Folkeparti, kan nok ikke overbevises om den kollektive trafiks voksende betydning i fremtiden – herunder Thybanen – på grund af den alvorlige klimaproblematik (CO2 og opvarmning), men hovedparten af thyboerne, tror jeg, kan forstå problematikken.  Og hertil kommer, at Thybanen kan blive ekstra vigtig, når vi forhåbentlig får en udbygning af Hanstholm Havn. Så peger alt nemlig på, at Thybanen skal forlænges til Hanstholm, så gods kan komme på skinner – anbefalet af transportforskere og EU.   
Endnu engang tak til vores lokale dagsblad for en seriøs dækning af hvilke perspektiver Thybanen bør ses i.      

Emneord: