1. maj tale - af Bo Fink

Det er i dag 126 årsdagen for 1. maj som Arbejdernes internationale kampdag.
Det er altså en gammel historie, men markeringen af dagen er mere relevant end nogensinde. Vi lever i globaliseringens tidsalder. Kapitalens grådighed og hensynsløshed kender ingen grænser. Verden har aldrig været så ulige som den er nu. Det er ikke bare en kliché. Sultens slavehær findes faktisk stadig i 2015 - i Sydasien, Afrika og Latinamerika.
Men det kan der laves om på. Globaliseringen giver os både højteknologiske og lavpraktiske muligheder for at vise solidaritet på effektiv måde med arbejdende mennesker, som lever under urimelige arbejdsvilkår og uden mulighed for at organisere sig fagligt.
Der er sat spotlight på urimelige arbejdsvilkår i tekstilfabrikkerne i Bangladesh, hvor tekstilarbejdere arbejder i fængselslignende og livsfarlige fabrikker, på arbejdsvilkårene i mellemamerikas bananplantager, hvor arbejderne og deres familiers sundhed er truet, fordi de de må arbejde og bo i en støvregn af pesticider. Samme steder udstedes der reelle trusler på liv og førlighed mod fagforeningsaktivister.
Holdbare løsninger kan kun findes derude - lokalt. Men vi her i Danmark/Norden har en vigtig rolle at spille.
Vejen frem til forbedringer er at holde spotlightet tændt og lægge pres på importørerne af varer der er produceret under urimelige vilkår, og forlange arbejdernes rettigheder overholdt. Overgrebene mod fagforeningsaktivisterne skal dokumenteres og frem i lyset.
Mørkets kræfter hader nemlig lyset, og reagerer på det.
Er det en uoverkommelig opgave. Nej. Slet ikke. Det er faktisk ret let i internetsamfundet. Men det kræver vedholdende indsats for at blive rigtigt effektivt.
Vi kan også selv – du og jeg - handle på det lavpraktiske plan. Når vi f.eks. køber økologiske bananer, er det praktisk støtte til en produktion, hvor arbejderne ikke skal indånde pesticider på arbejdet.

Ryanair har mindet os om, at et organiseret arbejdsmarked ikke er en selvfølgelighed.
Hvis ikke det var, fordi det er træls, - rigtigt træls og sagen meget alvorlig, skulle man næsten takke til Ryanair for at minde os om, hvor vigtigt det som lønmodtager er at være organiseret. Rigtigt mange har fravalgt at organisere i disse år, men det indblik vi alle sammen har fået i ansættelses- og lønvilkår i Ryanair, må da være et ultimativt "wake up call".
Ryanair udnytter mulighederne i EU-lovgivningen til det yderste. Selskabet Ryanair optræder over for sine ansatte med vilkårlighed som om det var en middelalderlig feudal fyrste og ikke som det er en moderne virksomhed med aftalte og gennemskuelige ansættelses- og lønvilkår, og hvor de ansatte kan få afgjort tvistspørgsmål med fagforeningens bistand.
Ryanair giver sit kabinepersonale usle løn- og arbejdsvilkår, og piloterne presses til kanten af det forsvarlige. Tvister afgøres i juridiske søgsmål. Kritiske ansatte fyres og trues med sagsanlæg.
Det er uordentligt på et ellers organiseret arbejdsmarked, og det skal vi ikke findes os i. Ryanair bør være første og sidste selskab i Danmark, der forsøger sig på den boldgade.
Ryanairs ansatte i Danmark skal ansættes på danske overenskomster.
Det er vigtigt at tage kampen med Ryanair nu, hvis vi seriøst ønsker at bevare det organiserede arbejdsmarked. Mislykkes det, vil der være andre arbejdsgivere der står klar til at kopiere modellen.

Dagpengereform version 2.0
Et vigtigt træk ved vores organiserede arbejdsmarked er flexicurity-modellen. Den bør vi værne om og udvikle. "Security" aspektet fik dog et skud for borgen, da dagpengeperioden blev sænket og genoptjeningsperioden forlænget. Den nuværende regering har vist sig uden for rækkevidde. Skal vi ikke give hinanden håndslag på, at vi ikke giver den kommende regering et øjebliks fred. Før end dagpengeperioden er forlænget til det den var før, nemlig 4 år og genoptjeningsperioden halveret, og at alt – ALT – lønnet arbejde skal tælle med.

Ret og pligt
Husker I hvordan begreberne "ret og pligt" poppede op i den politiske retorik for ca. 4 år siden, når talen faldt på arbejdsmarkedet.
Jeg synes ikke rigtigt det har udmøntet sig symmetrisk. "Pligt" har fyldt meget og "ret" kun ganske lidt.
Der er gjort meget ud af pligten til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet; men det har været så som så med retten til så at få et arbejde.
Der er blevet kostet rundt med folk på dagpenge og på kontanthjælp, i et spil der minder om legen, Jerusalems stole, hvor der altid er en stol for lidt. Folk har fået forringet deres indkomstgrundlag for at motivere dem til at søge jobs der ikke findes.
Mennesker har gjort deres pligt, men regeringen med støtte fra det blå Danmark har nægtet dem deres ret til så at få et job. Den økonomiske politik har efter min opfattelse været alt for stram. Klassisk økonomisk visdom siger ellers, at der skal skrues op for hanerne i krisetider og ned i opgangstider. Denne regering har gjort det lige modsat. Vi er ikke en del af euroen; men har ikke udnyttet fordelene, tværtimod har vi på EU's bud fulgt en sparekurs, der i perioder har ført ud i ødelæggende recession. Meningen var at skabe private jobs, men der har jo ikke været privat jobvækst i nævneværdig grad. I kommunerne er det gået helt galt. På papiret har der ikke været nulvækst , men reelt har der været nulvækst = faldende beskæftigelse. Det skyldes kommunerne ikke har turdet udnytte deres budgetter fuldt ud af frygt for strafafgifter til staten. Det har betydet fyringer af mange af de "varme hænder", der ellers har fyldt så meget i den politiske retorik.

Opsvinget er ved at komme i gang.
Erfaringen viser, at den økonomiske udvikling kører i nogle cyklusser med op- og nedgange. Opgang følges af nedgang efterfulgt af ny opgang osv. osv. Der er derfor grund til at tro at vi står overfor en ny opgangsperiode.
Lad os bruge opgangen fornuftigt denne gang ved at vælge nogle vigtige indsatsområder og sætte nogle klare mål. Det må være den offentlige sektors tur.
Den offentlige og private sektor betinger hinanden. Uden en velfungerende offentlig sektor fungerer den private sektor ikke ordentligt og uden en velfungerende privat sektor kommer der til at mangle ressourcer til den offentlige.
Nu er det tiden til at udvikle og forbedre kvaliteten i børnehaver, ældreplejen, på sygehuse og plejehjem og i skolerne.
De sidste ti år har den offentlige sektor været udsat for en hårdhændet, efter min mening unødig og alt for hårdhændet behandling.
Effektivisering er det blevet kaldt, og der er opnået en "imponerende" produktivitetsstigning målt i %. Skinnet bedrager. Men man har sat kvantitet over kvalitet og resultatet er blevet derefter med serviceforringelser og nedslidende arbejdsvilkår for de ansatte.
Enhedslisten vil gerne arbejde med regler for minimumsnormeringer f.eks. i børneinstitutioner og plejehjem. Men kommunerne bør også slippes ud af jerngrebet fra finansministeren. Kommunerne skal ikke straffes, hvis budgetterne skrider en smule. Kommunerne skal også have friere – efter min opfattelse helt frie – rammer til at sætte skatterne som de selv vil. Personligt har jeg ikke noget imod at betale mere i skat, hvis jeg ved, at jeg får noget af værdi for pengene.
Der skal investeres i vores børns skole. Enten mener man folkeskolereformen, og så betaler man de reelle omkostninger, eller også bør man rulle den tilbage. Lige nu sidder man midt mellem to stole.
I den neoliberale tankegang anses offentlige udgifter som omkostninger. Jeg mener, at offentlige udgifter er investeringer. Investeringer i dannelse og uddannelse og sundhed og humanitet. Investeringer giver som bekendt merværdi.

De nye i samfundet
Der går en flygtningestrøm mod Europa. Når man ser de lidelser flygtningene går igennem, før de når i land, og velvidende at mange drukner, bør man ikke være i tvivl om, at disse mennesker kommer af nød. De flygter fra noget. De kommer ikke af lyst.

Ny asylansøgere skal i arbejde straks, siger regeringen. Det synes jeg i udgangspunktet er rigtigt positivt. Men det er ikke lige meget hvordan. Der bør følges op med intensiv danskundervisning,- og ansættelsen skal være på almindelige vilkår.
Hvis integration gennem arbejde skal lykkes, betyder det enormt meget, at de nye bliver mødt med velvilje fra deres kommende kolleger. Hvis de nytilkomne ansættes på en måde, så de kan fortrænge andre medarbejdere ansat på almindelige vilkår, lægges der gift for integrationen.

Flygtningestrømmenes størrelse har været udnævnt til at være et problem i sig selv. Men flygtningestrømmene er i stor grad selvforskyldte.
Danmark og den internationale koalition har i enestående grad destabiliseret Mellemøsten og Nordafrika gennem sine krige og har der igennem ødelagt hverdagslivet for millioner af ganske almindelige arbejdende mennesker, som er blevet tvunget til at forlade deres hjem, og som fortjener vores solidaritet. Det er simpelthen for småtskårent, hvis det bliver gjort til et problem, at nogle få tusinde kommer her.

Slutning
Jeg slutter min tale med dette internationale aspekt, som trækker direkte tråde til os. 1. maj er arbejdernes internationale kampdag, og det er vigtigt at vi netop på denne dag markerer vores solidaritet på tværs af landegrænser og kulturforskelle.
God 1. maj

Emneord: