Oprør fra Thy

Oprør fra Thy – af: Asger Sylvest Pedersen
Tak til LO Thy-Mors m.fl. for et godt - og godt besøgt - morgenarrangement den 1. maj 2015 – med 125 års fejring af Arbejdernes internationale kampdag i bagagen! Nogen tror kampen er overstået, – men den er aldrig overstået, for det danske samfund er under konstant forandring, og hvis ikke nogen forsvarer værdierne omkring frihed, lighed, fællesskab og solidaritet, så kan Danmark meget hurtigt blive et helt andet samfund end det de fleste af os ønsker! Disse værdier skal gælde for mere end blot arbejdsmarkedet. Vi kan bare se på vores egen kommune. Kommunalbestyrelsen har i tirsdags lavet en komplet udsigtsløs beslutning om lukning af 3 daginstitutioner med snævert flertal af V og K sikret med 3 af DF´s gruppe som ikke ville være deres ansvar bevidst over for det alternative flertal af S, DF og Ø fra efteråret som ville forhindre lukning af skoler og institutioner. Derfor er der al mulig grund til at gøre regulært folkeligt oprør i Thy! Og det pibler og gror i alle hjørner og kroge. Hillerslev vil overtage skole og daginstitution. Sennels er på banen med helt nye måder at deles om at drive kommunale folkeskoler. Vorupør har lavet store annoncer i avisen med "fælles front". Der iværksættes udviklingsinitiativer rigtig mange steder. Det viser bare at der er grobund for en langt større inddragelse af borgere, foreninger og virksomheder i udviklingen af vores egn. Det beviser, at intentionen hos det alternative flertal bag beslutningen i efteråret om ikke at lukke skoler eller daginstitutioner havde klangbund blandt borgere og i lokalsamfundene. Vores borgmester, Lene Kjeldgaard glimrede imidlertid ved at obstruere arbejdet med at nedsætte det meget omtalte §17 stk 4 udvalg og forhalede al forberedelse i forvaltningen. Tilsyneladende lykkedes det så også at skræmme 3 af DF´s medlemmer til at undsige det alternative flertal! Desværre løb tiden og ingen tog initiativ fordi man forventede et udspil fra en ansvarlig borgmester. Men nu er der tegn på at borgerne tager sagen i egen hånd! Vi ønsker en kommune med levedygtige lokalsamfund, og der er mange kræfter som vil tage del. Vi kunne lade os inspirere af friskolerne omkring engagement i skolerne og institutionerne. Lad os udvikle nye modeller, måske som Sennels foreslår, hvor borgerne i forening står for drift af bygninger, mens kommunen står for skolegangen. Måske er det en model, som kan forene det bedste fra friskolernes store forældreengagement med vores danske model for gratis skole for alle? Det er værd at prøve! Kommuner har ret til at lave lokale læseplaner, og vi kunne ansøge om fritagelse for at lave Nationale test og Pisa test m.m. hvis borgerne og personalet på en lokal folkeskole ønsker det. På den måde kan forældre, personale og andre lokale kræfter være med til at præge skolen lige netop som man ønsker lokalt. Jeg kan kun opfordre friskolerne i Thy til at melde sig ind i debatten, fordi I besidder så mange erfaringer og repræsenterer nogle værdier, som kan befrugte og inspirere folkeskolen og give grobund for en langt mere levende, engageret og fællesskabspræget skole. Det samme med daginstitutioner. Lav lokale enheder med skole, daginstitution, ældrepleje (hvorfor ikke? – så kunne børn og ældre få glæde af hinanden!) – lad fantasien råde og grib chancen! På mandag aften er der mulighed for at deltage i et offentligt møde i Plantagehuset i Thisted omkring udvikling af lokalt demokrati. Jeg vil gerne opfordre så mange som muligt til at deltage uanset politisk tilhørsforhold, beskæftigelse, familiestatus m.m. Vi må rejse os mod det udsigtsløse teknokratvælde som Lene Kjeldgaard praktiserer! Venstre var engang et progressivt bondeparti som kæmpede for den lille husmand. Det kan det blive igen! I forening kan vi sammen sætte en anden dagsorden for Thy. Oprør nu – på demokratisk vis i Grundtvigs fædreland, men med en større social og historisk bevidsthed! På mandag er det jo den 4. maj, som er aftenen før Danmarks befrielsesdag ved 2.verdenskrigs afslutning for 70 år siden. Lad os gøre denne aften til starten på Thy's befrielse, hvor de kommunalpolitiske lænker bliver sprængt af handlekraftige thyboer, og en ny og spændende fremtid tager sin begyndelse! Vi kan hvis vi vil – for fælleskab fungerer!

m.v.h.
Asger Sylvest Pedersen
Medl. af Enhedslisten Thy-Mors
Silstrupvej 8
7700 Thisted

Emneord: