Tak

Tak til Lægeforeningen, HK Kommunal, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, 3F, FOA, Jordemoderforeningen og Overlægeforeningen for en fælles appel til Folketingets Finansudvalg om at afskaffe produktivitetskravet på de 2%.

Vi står i en ekstraordinær situation, hvor et flertal i Folketinget har erkendt, at produktivitetskravet ikke er gavnligt for sundhedsvæsenet, men kravet fortsætter alligevel. Det er ikke rimeligt over for personalet. Lad os få finansieret de 2% og stole på, at personalet gerne vil udvikle et sundhedsvæsen til gavn for patienterne.