Enhedslisten Thys ændringsforslag til Budgetforlig 2018

05-10-2017

Af Jens Otto Madsen, Enhedslisten, medlem af Thisted Kommunalbestyrelse

I Enhedslisten Thy vil vi godt udtrykke tilfredshed med store dele af det indgåede budgetforlig mellem de 5 partier – Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF. Når vi alligevel ikke gik med i forliget til slut i forhandlingerne, skyldes det besparelserne på dagtilbud samt folkeskolen. Navnlig på det første område kører Thisted Kommunen med alt for lave normeringer, som skaber utryghed blandt vore småbørn – for eksempel i lukningssituationer – og en hektisk og fortravlet hverdag for vores dygtige personale.


Skal vi prøve at gøre noget seriøst for at vende befolkningstilbagegangen hvert eneste år til øget bosætning og udvikling af Thy og Hannæs – ja, så skal vi nødvendigvis have prioriteret kommunens børnepolitik på en helt ny måde, så den virker attraktiv for unge familier, der overvejer at flytte hertil. Derfor skal dagtilbud og folkeskolen holdes fri for besparelser – og tilmed have tilført nye udviklingsmidler.


I Enhedslistens ændringsforslag er der på dagtilbudsområdet afsat yderligere 5,5 mio. kr. for helt at forhindre nedskæringer samt forbedre kvaliteten (= forbedrede normeringer). Hvis den nyvalgte kommunalbestyrelse i2019-budgettet igen tilfører sektoren 5 mio. kr. vil vi formentlig have nået udgiftsgennemsnitsniveauet blandt de nordjyske kommuner. Også folkeskolen skal have indhentet alle besparelserne på 6,4 mio. kr. Herudover skal skolen kvalitetsforbedres inden for en ramme af 2,5 mio. kr. – eksempelvis brugt til indførelse af økologisk frokostordning, som vi ved – ud fra forskningsbaseret viden – vil hæve vore børns læring betydeligt.


Samtidig indeholder Enhedslistens ændringsforslag til Budgetforlig 2018 tre mindre, men alligevel vigtige forslag: a) Bygningsfond til bevarelse af facader på bevaringsværdige byejendomme (0,5 mio. kr.); b) Oprettelse af en stilling som uafhængig borgerrådgiver (0,5 mio. kr.) og c) Husleje til den frivilligt drevne klub for udsatte borgere – Solstrålen Thy (0,1 mio.kr.).


Så meget mere kan thyborgerne få, hvis der blev lagt 15,5 mio. kr. ind i budget 2018. Selv om Enhedslisten godt kan finde nogle budgetbesparelser, fravælger vi dette, og finansiere beløbet i år fra kommunens store bugnende kassebeholdning.