Tak til de 513 morsingboer

 Af Bo Fink for Enhedslisten på Mors

Tak til de 513 morsingboer, der stemte på Enhedslisten ved kommunalvalget. Desværre rakte opbakningen ikke til et mandat. Vi manglede 39 stemmer i at tage Venstres sidste mandat,

Det er selvfølgelig en kæmpe skuffelse. Men valget var også en opmuntring, for Enhedslisten gik rent faktisk frem, både absolut og procentvis.

Enhedslisten på Mors har med 4,1% af stemmerne i dag den største stemmeandel i de nordjyske kommuner uden for Aalborg. Dette sammenholdt med valgresultatet fra 2013 viser, at vi har bidt os godt fast som politisk faktor på Mors. Dette giver også opmuntring og energi til ufortrødent at fortsætte vores kommunale arbejde de næste fire år som en nødvendig opposition til de sorte partiers absolutte flertal i kommunalbestyrelsen.

Rollen som oppositionsparti kan også udføres effektivt udenfor kommunalbestyrelsen.

Selvom Enhedslisten ikke har sæde i kommunalbestyrelsen, kan vi følge arbejdet i kommunalbestyrelsens udvalg tæt, og selvom vi ikke får taletid på kommunalbestyrelsesmøderne, kan vi møde op og følge forhandlingerne, og vi kan få taletid gennem læserbreve i Morsø Folkeblad, Limfjord Update og på internettet. Dermed kan vi også medvirke til, at politikken på rådhuset ikke bare fortsætter uforstyrret videre.

Selv om der er meget modstand i kommunalbestyrelsen, lover vi, at vi vil gøre vores yderste for at sætte både en rød og også en grøn dagsorden på Mors. Vi vil være vagthunden, der vil holde de folkevalgt fast på de løfter, som de afgav i valgkampen.