Andre kommuner enige med Enhedslisten i Thy i at droppe nationale test

Af Jens Otto Madsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten, Thisted Kommune

På det sidste kommunalbestyrelsesmøde i Thisted Kommune den 23. februar blev et beslutningspunkt stillet af Enhedslisten Thy om ’Fritagelse af nationale test i Thisted Kommune’ behandlet. Det gik ud på: Borgmesteren og formanden for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune ansøger hurtigst muligt Undervisningsministeriet on at blive fritaget for at udføre nationale test på kommunens folkeskoler her til sommer.

Årsagen til vi stillede forslaget var, at de nationale test blev evalueret i 2019 af faglige eksperter og ministeriet, og alle var enige om, at testene ikke giver retvisende og brugbare resultater – især i forhold til den enkelte elevs præstation. Konklusionen var derfor, at der skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning. Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads, mener vi i Enhedslisten ikke, at det giver mening endnu engang at bruge tid på at forberede og gennemføre testene!

Derudover har corona-nedlukningen af skolerne slidt på såvel vore elever som dygtige lærere. Højeste prioritet for lærerne bør derfor være, at alle ressourcer bruges på at genopbygge klassefællesskabet og trivslen, og at lærerne prøve på at udfylde de faglige læringshuller.

For Enhedslistens forslag stemte kun 5 kommunalbestyrelsesmedlemmer – ud over mig selv, Alternativet, SF, DF og en tidligere DF’er – resten på 25 medlemmer stemte imod. Men jeg syntes vi fik en 40 minutter lang og god diskussion om den lokale folkeskole – det sker ikke ret tit! Mange kolleger roste også mit initiativ – blot mente socialdemokrater, venstrefolk og konservative, at jeg skulle sende forslaget til Christianborg til Enhedslisten og bede dem arbejde for det …!

Det gør Enhedslisten på Christiansborg i forvejen, men enhedslistefolk i Thy mener, at kommunalbestyrelsesmedlemmer i Thisted Kommune selvfølgelig har et særligt ansvar over for vores folkeskoleelever og lærere. Det er vores ansvar, at eleverne kommer tilbage til i skolen på den allerbedste måde.

Nu kan vi da heldigvis se i Enhedslisten, at andre kommuner også tænker som os. Det giver ikke mening at gennemføre nationale test for folkeskolens elever i et skoleår, hvor de har været hjemsendt en stor del af tiden. Det mener flere kommuner, som har henvendt sig til undervisningsministeren med et forslag om at droppe testene i år.

Senest har kommunalbestyrelsen i Odsherred besluttet at skrive til ministeren, og tidligere har blandt andre Aalborg, Skanderborg og København gjort det samme, og flere er på vej, blandt andet Randers og Albertslund. Også Odense og Aarhus er kritiske.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil (S) har tidligere fastholdt testene med en begrundelse om, at de kan være med til at afsløre elevernes faglige huller efter lang tids nedlukning. Men det behøver man ikke test til, mener de kritiske kommuner – dog desværre ikke flertallet i Thisted kommunalbestyrelse!