Bevaringen af Thisted Sygehus er ikke regionsrådets fortjeneste

Læserbrev af Bo Fink
Medlem af Regionsrådet (suppleant) i efteråret 2018

Komplet useriøst af Simon Kollerup at udtale, at det er regionsrådets fortjeneste, at Sygehuset i Thisted ikke er nedlagt. Det er S-propaganda med snert af skræmmekampagne, og udtalelsen bør give bagslag.

Thisted Sygehus har ø-status, og det ligger uden for regionsrådets magt selv at træffe beslutning om opretholdelse eller nedlæggelse af Thisted Sygehus.

Det er derimod regionsrådets pligt at opretholde Sygehuset i Thisted ikke bare som sygehus, men som akutsygehus.

Regionsrådet påtager sig ikke opgaven af lyst, og regionsrådet gør heller ikke mere end, hvad det er forpligtet til – Ikke en tøddel.

Det erfarede vi senest, da diskussionen rasede om fjernelse af et lægevagtslag på Thisted Sygehus. Den tid jeg sad i regionsrådet mærkede jeg absolut intet positivt engagement fra regionsrådets flertal side i at få Thisted Sygehus genopbygget. Tværtimod oplevede jeg vis irritation, når Thisted kom på dagsordenen.

Jeg vil derfor advare mod at opfatte regionsrådet som garant for beståen og udvikling af Thisted Sygehus. Jeg har f.eks. ikke mærket noget til, at regionsrådet har travlt med at få organkirurgien tilbage. Jeg er alligevel fortrøstningsfuld mht. Thisted Sygehus også nok skal bestå på sigt. Men jeg er også overbevist om, at regionsrådsrådet vil gøre det i en så skrabet udgave som muligt, hvis regionsrådet overlever.

Hvis Simon Kollerup og S kun har forsvaret af regionsrådene som argument mod den foreslåede sundhedsreform, ser det sølle ud.

Personligt kan jeg rigtigt godt lide intentionerne i den foreslåede sundhedsreform, herunder at der både skal være nærhed, flere rettigheder og ens kvalitetsstandarder i hele landet. Men det hele står og falder med, at der findes en forsvarlig finansiering med fuld kompensation til kommunerne. Hvis reformen (som sædvanlig) underfinansieres kan det være lige meget.

Jeg vil ønske, at Simon Kollerup lader flosklerne og skræmmekampagnen ligge, og i stedet diskutere, hvilken retning han synes, at vi skal gå med vores sundhedsvæsen, og hvordan det skal finansieres. Her i Nordvestjylland er vi ved at blive ladt i stikken, og som det er nu, tilbringer vores borgere tilbringer flere og flere smertefulde timer på landevejene for at komme hen til de specialiserede sundhedstilbud. Hvad gør vi ved det?