Borgerdrevne forslag

Enhedslisten ønsker, at borgere i Thisted Kommune får samme mulighed for at rejse forslag, som kommer til behandling i kommunalbestyrelsen.

Enhedslisten foreslår:

· at borgmesteren på vegne af borgerne fremsætter borgerdrevne forslag til drøftelse i kommunalbestyrelsen

· at forvaltningen beslutter en praksis for indsamling af underskrifter, der vægter brugervenlighed højt (eksempelvis: minimum 15 år, bo i kommunen, bruge NemID)

· at det kræver mindst 200 underskrifter/tilkendegivelser fra borgere for at få forslaget drøftet i kommunalbestyrelsen

· at borgerdrevne forslag igangsættes som en 2-årig forsøgsordning, hvorefter ordningen evalueres i forhold til fortsættelse, ændring eller nedlæggelse.

Begrundelse Enhedslisten mener det vil gavne et aktivt demokrati, hvis borgerne får mulighed for at rejse forslag i kommunalbestyrelsen. Det skal også give de unge, som måske ikke kunne stemme ved sidste kommunalvalget, en mulighed for at påvirke kommunalbestyrelsens arbejde. Ordningen fungerer i en række kommuner – eksempelvis i Frederikshavn, Skanderborg, Assens, Nyborg, Ringsted, Allerød, Albertslund og Rødovre. Denne mulighed synes vi i Enhedslisten også skal gælde borgerne i Thisted Kommune.

Jens Otto Madsen, medlem af Thisted Kommunalbestyrelse