Frihed, – lighed og solidaritet!

Af Asger Sylvest Pedersen

Klik her under for at få en oplæst udgave af nyhedsbrevet

Måske har du allerede fået nok af indlæg fra kandidater som lover både det ene og det andet. Måske er du slet ikke til så mange ord.  Jeg håber alligevel på at du vil bruge 10 minutter på at læse med og deltage i debatten!

Overskriftens omkvæd ”Frihed, – lighed og solidaritet….”  vil du under den tilstundende kommunalvalgkamp kunne høre i lokalradioer og på gader og stræder hvor Enhedslisten er i aktion! Alle partier vil gerne vil love forbedringer af velfærden i kommunerne. Det afgørende er imidlertid ud fra hvilke værdier man vil gøre det!

For Enhedslisten er Frihed, Lighed og Solidaritet tre helt centrale værdier, som kan sikre et samfund, hvor alle kan vokse op i tryghed, få mulighed for at bruge sine evner og hvor alle er sikret bedst muligt i tilfælde af sygdom og arbejdsløshed.

Desværre må vi konstatere, at vores samfund for rigtig mange stadig er temmelig ufrit, ulige og meget usolidarisk. Det kommer til udtryk når arbejdsløse bliver mistænkeliggjort i stedet for at blive hjulpet ind på arbejdsmarkedet. Når syge bliver presset til at tage arbejde de ikke magter i stedet for at blive støttet på vilkår som gør dem raske. Når unge i folkeskolen oplever nederlag i stedet for at blive mødt og anerkendt som de mennesker de er.

Vi ved gennem udviklings-, personligheds- og neuropsykologien hvad der skal til for at et menneske lykkes. Vi tager det bare ikke alvorligt nok i indretningen af samfundet. Grunden er, at frie, lige og solidariske vilkår for alle mennesker kolliderer med den herskende individualistiske og kapitalistiske økonomi. Så enkelt er det!

Under den nylige Corona-pandemi erfarede vi hvor vigtigt det er at fællesskabet kan træde til og yde hjælp og behandling til dem som har størst behov. Vores samfund bygger heldigvis i overvejende grad på menneskelige værdier om at de stærke hjælper de svage. Det er værdier som er bygget op gennem de sidste 150 år af fagbevægelsen og især Socialdemokratiets virke i første halvdel af 1900-tallet – under stor modstand fra de borgerlige partier!

Danmark er blevet et af verdens rigeste og mest velfungerende samfund fordi vi har opbygget en stærk offentlig sektor som understøtter både borgere og erhvervsliv. Samtidig har vi organisationer som forhandler vores arbejdsmarkedsforhold. Det sikrer gode løn- og ansættelsesforhold – og loyale og veluddannede medarbejdere! Det har vist sig at være en bomstærk samfundsopbygning hvis historie vi skal huske på!

Under corona-nedlukningen af samfundet erfarede vi tillige, at vi godt kan undvære meget at det forbrug vi til daglig drukner os i. Vi (gen)opdagede i stedet værdien af at have mere tid sammen med de nære. Det blev svært for nogen fordi det var uvant. Skulle vi så ikke prioritere det og blive bedre til det?

Vi oplever mere og mere hvordan vores enorme energi- og ressourceforbrug i den vestlige verden indvirker på klima og miljø. Alligevel kaster vi os atter ud i det overdrevne og dybt problematiske forbrugsliv så snart pandemien synes at være under kontrol! Skulle vi ikke i stedet bruge de indhøstede erfaringer til at tænke os om – nu hvor vi skal vælge hvilke politikere der skal styre vores kommuner og regioner?

Samfundets økonomi kan udvikles på en mere menneskelig måde. Det viser masser af unge iværksættere som prioriterer sociale værdier og bæredygtige principper og skaber driftige virksomheder. Mange kunder vil gerne betale for mere bæredygtige varer uden grov udbytning af arbejdere i fattige lande! Initiativrigdommen vil helt sikkert ikke være mindre i et mere solidarisk og menneskevenligt samfund, men den vil til gengæld bygge på meget sundere værdier.

Det jeg håber på er, at vi også i kommunalvalgkampen gør os klart hvilke grundlæggende værdier vi mener er vigtige. Det er let at fare vild i alle mulige kandidaters mere eller mindre lødige valgløfter. Men hvis du ønsker forandring, så stem på partier, som vil forandringen! Så vil det slå igennem på hvordan vuggestuer og børnehaver skal fungere, hvordan skolerne skal fungere, hvordan arbejdsformidlingen kan praktiseres, hvordan sygedagpenge-område skal administreres, hvordan børne og ældreplejen kan indrettes o.s.v.

Det koster at forandre. Men hvis nogen påstår der ikke er råd til at forandre samfundet, så tænk på hvor velstillede rigtig mange af os er! Skulle den bedst stillede del af den danske befolkning ikke kunne dæmpe sit forbrug lidt og bidrage lidt mere til fællesskabet hvis det viser sig nødvendigt for at få alle med? Og skulle virksomheder ikke kunne bidrage lidt mere til fællesskabet hvis ikke de havde så travlt med at gemme deres overskud i skattely eller det der er værre?

Kapitalismens besyngelse af individet, konkurrencen og grådigheden er dybt forældet. Kapitalismen har nok skabt goder, men har også skabt enorm ulighed i verden hvor millioner sulter eller må flygte fra krige mens vi andre drukner i forbrug. Kapitalismen må reguleres langt bedre af en demokratisk socialisme som bygger på fællesskab, samarbejde og solidaritet! Det vil skabe ægte frie mennesker – også i vores kommuner og regioner!

Tænk over hvilke grundlæggende værdier du synes er afgørende. For mig er der ingen tvivl om at frihed gennem fællesskab er bedre end ufrihed gennem individualisme, at lighed gennem samarbejde er bedre end ulighed gennem konkurrence, og solidaritet er meget bedre end grådighed. Det gælder også i kommunalpolitik! Jeg ønsker alle en god valgkamp.