Fritagelse for nationale tests

Enhedslisten i Thy stiller hermed følgende forslag til behandling på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 23. februar 2021: Borgmesteren og formanden for Børne- og Familieudvalget i Thisted Kommune ansøger hurtigst muligt Undervisningsministeriet om at blive fritaget for at udføre nationale tests på kommunens folkeskoler i skoleåret 2020-21.

Begrundelse

De nationale tests blev i 2019 evalueret, og konklusionen var blandt andet, at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning.

Eftersom der endnu ikke er en ny model på plads for de nationale tests, mener jeg ikke, at det giver mening endnu engang at gennemføre tests, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende resultater. Derudover har Coronanedlukningen slidt på såvel elever som lærere, og meget tyder på, at trivslen blandt eleverne er blevet forringet. Derfor mener jeg, at det – når eleverne kan begynde at komme tilbage i klasseværelserne igen – bør være højeste prioritet at bruge ressourcer på at genopbygge klassefællesskabet og trivslen og samtidigt styrke den faglige læring. Vi bør ikke forlange af lærerne, at de i denne særlige situation – og med måske kun få uger tilbage i skoleåret – skal bruge værdifuld undervisningstid på nogle stærkt kritiserede tests, som ikke giver retvisende resultater.

Jens Otto Madsen