Læserbrev: Joe Biden er håbet for november

Asger Sylvest Pedersen

Af Asger Sylvest Pedersen

November 2020 har nok været den mest dramatiske måned mange af os har oplevet! I skrivende stund er det amerikanske valg ikke endelig afgjort – men alt peger på, at Joe Biden bliver USA’s næste præsident. Det anser jeg for at være meget håbefuldt af mange grunde.

Søndag d.1. november overhørte jeg et debatprogram i P1, hvor Pernille Vermund fra Nye Borgerlige og chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik forsøgte at fremstille det som en heltegerning igen at offentliggøre de satiretegninger, som en lærer i Nice i Frankrig for nylig havde brugt i sin undervisning. Lære-ren blev på tragisk vis kort efter dræbt af en fanatisk ekstremist. Skulle det så virkelig tjene noget som helst fornuftigt formål atter at bringe nogle fjollede og ligegyldige satiretegninger? Skulle den terror vi oplever i Europa virkelig kunne bekæmpes ved – i ytringsfrihedens hellige navn – igen og igen at optrykke nogle satiretegninger, som ekstremistiske miljøer med kyshånd griber som anledning til at opildne til hadefulde ter-rorhandlinger? Pernille Vermunds projekt blev heldigvis forpurret, fordi satireavisen Charlie Hebdo ikke tillod at tegningerne blev anvendt i annoncerne!

Ovenstående er et eksempel på den meget konfliktsøgende måde, den offentlige debat føres på i Danmark. Samme ulykkelige og konfliktfyldte debatform har præget USA under hele Donald Trumps præsidentperiode. Vi ser i disse dage hvor kaotisk det kan ende, når politikere forstærker konflikter ved at anvende meget forenklet og rabiat sprog og udsprede direkte usande udsagn. At Trump ved dette valg opnår stor tilslutning illustrerer jo tydeligt, at rigtig mange mennesker i USA stadig ikke føler sig hørt i den offentlige debat. De tror derfor at Trump med sit bramfri og forenklede sprog taler deres sag. Men det er først og fremmest den økonomiske elite som har gavn af Trumps højlydte men asociale politik!

Og som om terrordebat og et kaotisk valg i USA ikke er nok her i november, så er Danmark nu midt i en krise p.g.a. muterede virus i mink! Det får dramatiske og langsigtede konsekvenser for rigtig mange mennesker som arbejder med eller er afhængige af minkproduktionen. Vi skal forholde os kritisk til hvordan vores politikere handler, men i denne krisesituation er der tendens til at diskussionerne bliver meget unuancerede og følelsesladede. Jeg tror ikke, at minkindustrien reelt ville bryde sig om overtage ansvaret for, om virusmutationer i mink kan true folkesundheden? Her er vi nødt til at stole på de fagfolk, som videnskabeligt arbejder med smitte- og sundhedsproblematikker. Selvfølgelig ville andre politikere end vores nuværende regering kunne agere i den aktuelle krise. Det er imidlertid usagligt at postulere, at vores nuværende regering er onde og inkompetente fjender af minkfarmere! Vi kan se hvordan vanvittige konspirationsteorier huserer i USA. I Danmark skal vi ikke udsprede usaglige synspunkter som skaber utryghed. Når engang støvet lægger sig oven på dette dramatiske år kan vi evaluere, og så er det ved næste valg muligt at udtrykke, om man har haft tillid til de aktuelle politikere eller ej!

Det bringer mig tilbage til det amerikanske valg, og hvorfor jeg anser Joe Biden for at være en ny start for USA, – og sådan set for hele verden. Iflg. ham selv vil han forsøge at samle de meget splittede amerikanere og sagde i en af sine taler i valgkampen, at ” Amerika er ikke røde stater og blå stater, vi er de Forenede Stater!” Det bringer håb om en mindre konfrontatorisk kurs for den politiske debat! Det kræver, at han kan føre en troværdig politik, som reelt viser de mange Trump-tilhængere at de bliver hørt og respekteret. Det bliver en meget svær og kompliceret opgave, men jeg tror det er Bidens oprigtige hensigt.

Mit håb er, at vi også herhjemme kan genskabe en troværdig og saglig offentlig og politisk debat. Der er masser af aktuelle problemer vi skal have løst. Den aktuelle corona-pandemi skal håndteres. Vi skal modarbejde, at der til stadighed opstår miljøer, som excellerer i at radikalisere svage, uselvstændige og modtagelige sjæle. I vores egne skoler tabes masser af elever, som risikerer at blive skubbet ud af fællesskabet og i
stedet måske bliver fristet af ekstreme eller kriminelle miljøer. Det er basal viden, at uddannelse og økonomisk sikkerhed er afgørende for alle mennesker for at kunne leve et samfundsnyttigt og konstruktivt liv. Og vi får ikke en bedre verden før vi indser nødvendigheden af at imødegå ulighedens negative virkninger. Jeg håber at mennesker med indsigt og viden vil gå forrest i debatten, og at vi med Joe Biden som amerikansk præsident igen kan tro på en demokratisk og ansvarlig verden, som bygger på fornuft og konstruktiv debat og gensidig respekt!