Morsø 1. maj

Af Pia Thorsen, Morsø

(Talen kan også findes som video på Facebook)

Jeg har fejret 1. maj siden jeg som 16-årig gik gennem Nykøbings gader for første gang bagved de røde faner.

Jeg oplevede suset af fællesskab og sammenhold i kampen mod uretfærdighed.

Siden 1889 har 1. maj været fejret som symbolet på arbejdernes kamp for bedre vilkår og for solidaritet på tværs af grænser.

Efterhånden ikke kun blandt rigtige arbejdere, men af folk der har arbejdet for bedre vilkår i mange forskellige sammenhænge.

Derfor er dagen vigtig for alle medlemmer af Enhedslisten som dagen, hvor vi både fejrer, hvad der er opnået af fremskridt, men hvor vi især sætter fokus på de kampe, der stadig skal kæmpes.

I denne kamp har vi modstandere.

Modstanderne er virksomheder og organisationer, der udpiner. Nogen udpiner arbejdskraften, andre udpiner jorden og naturen og andre igen udpiner svage og sårbare mennesker.

Amazon tjener styrtende på, at de ansatte ikke må gå på toilet i arbejdstiden, får ingen løn under sygdom, og de må selv betale for de fejl de kommer til at begå.

Nemlig.com bruger chauffører som bliver straffet økonomisk, hvis de ikke overholder den stramme køreplan.

Og i Padborg så vi, hvordan fillipinske chauffører boede under usle forhold i containere bag en indhegning.

I denne kamp står vi i Enhedslisten altid på den svage parts side.

Det gør vi også, når sygeplejersker og pædagoger slides op af et alt for højt tempo og for få ansatte.

Deres løn hører en anden tidsalder til. Vi skal have gjort op med den ulige løn i de historiske kvindefag. Det er en kamp, som fagbevægelsen skal stå sammen om i solidaritet.

De lavest lønnede skal løftes mest.

Vi er modstandere af, at udenlandsk kapital opkøber og forringer danske arbejdspladser for bagefter at videresælge med store fortjenester, der ikke bliver beskattet i Danmark.

TDC, DONG og Københavns lufthavn er eksempler, hvor fællesskabet har solgt ud til den grådige kapitalisme.

Og i øjeblikket er udenlandsk kapital i gang med at opkøbe danske landbrug, og de tænker ikke på det danske miljø, men kun på at skaffe sig størst mulig fortjeneste.

Enhedslisten støtter alle, der organiserer sig for at stå sammen mod kapitalens stærke kræfter.

Vi støtter beboerforeninger, patientforeninger, andelsfællesskaber, klima- og naturforkæmpere og andre, der arbejder for demokratiske fællesskaber.

Vi støtter dem, der strejker på grund af uværdige og ulige forhold. Tidligere generationer af arbejdere har givet os historiske sejre.

Når vi i dage har de forholdsvis gode forhold, er det fordi fagbevægelsen har været stærk.

Vi skal genopfinde den ældre generations styrke.

Solidariteten går tabt, når mange vælger ikke at være medlem af deres fagforening.

De gule såkaldte fagforeninger er forsikringsselskaber, som har overtaget organiseringen. Medlemmerne forsvinder fra de rigtige fagforeninger.

Solidariteten vokser ud af fællesskaberne lokalt, derfor skal fagbevægelsen arbejde meget mere lokalt for at ungdommen opdager fagbevægelsens værdi.

Det dur ikke, at unge skal sidde i fast i et call-center, når de ringer.

De skal bruge et rigtigt menneske, som de i tillid kan fortælle om deres vilkår, de skal mødes her og nu. Medlemmerne skal gøres aktive, blive tillidsfolk, arbejdsmiljørepræsentanter og oprette faglige klubber.

Kampen skal styrkes lokalt!

 

Manglen på praktikpladser er alvorlig. Vi skal arbejde på at både private og offentlige arbejdsgivere tager ansvar for uddannelse. Kommunen skal have sociale klausuler, der skaber praktikpladser.

De private arbejdsgivere, der ikke selv ansætter lærlinge, skal solidarisk betale mere til dem, der skaber praktikpladser.

De unges uddannelse er alles ansvar.

Næste år, når covid19 har mistet kraft, vil jeg gerne genoplive min ungdoms 1. maj med march under de røde faner, taler og folkefest i Birkelunden sammen med alle dem, der vil samme vej.

 

God 1. maj til alle!