Morsø

Fremtiden for Thisted Sygehus som akutsygehus undergraves

Af Bo Fink, stedfortræder til regionsrådet

Det er ikke mange oplysninger der tilgår offentligheden om planerne for Thisted Sygehus. Men noget kan dog udledes. Et sengeafsnit skal lukke. Der er tale om Medicinsk afdeling M4, som skal laves om til daghospital.

Medicinsk afdeling M5 opnormeres med en seng, og der oprettes 5 medicinske intensivpladser. Dette efterlader et vigtigt spørgsmål: hvor vil man så gøre af de tunge medicinske patienter (som hovedparten af de nuværende patienter tilhører), og dem bliver der flere af.

Befolkningsfremskrivningen for Thisted og Morsø kommuner viser, at antallet af over 80-årige i de to kommuner stiger fra 3713 til 4598, i alt 885 personer de næste 6 år.

Er det så rettidig omhu at nedlægge et sengeafsnit, når demografiens tydelige tale er, at der snarere bliver brug for det modsatte.

Det ønsker jeg, at de lokale folkevalgte regionsrådsmedlemmer fra Thy og Mors vil udtale sig om.

Jeg vil også godt vide hvorfor rapporten om de foreslåede ændringer på Thisted Sygehus holdes fortrolig. Den er ikke til at finde på Regionens hjemmeside.

Ud fra hvad jeg har kunnet stykke sammen, ser der ud til at Sygehusledelsen stille og roligt er ved at udradere grundlaget for at opretholde Thisted som akutsygehus. I stedet er planen, at omdanne sygehuset til et dagshospital med udvalgte ambulatoriefunktioner, få læger og masser af digital behandling.

 

Skjulte penge

Af Tony Ubbesen, Enhedslisten Mors

Så er der snart folketingsvalg, og det ser jeg frem til. Men hver gang, der er folketingsvalg eller kommunevalg, bliver der brugt rigtig mange penge til valgkampen, og der er mange skjulte penge på spil, som erhvervsfolk og private virksomheder kunne få glæde af.
Derfor skal vi have lavet nogle ordentlige regler, så vi ikke får sager som kvotekongen og Lars Løkke Rasmussen, hemmelige donationer til Britt Bager, eller erhvervsmanden Fritz Schur og de 40.000 kr. til Marcus Knuth.
Der var også Venstre i Region Midtjylland, der i 2015 modtog mindst 16 beløb på over 20.000 kroner, som ikke blev indberettet til myndighederne.
Finansminister Kristian Jensen, udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg, energiordfører Thomas Danielsen og transportordfører Kristian Pihl Lorentzen er også nogle af de V-profiler, der har modtaget penge til deres valgkamp.
Hvis det var foregået i Sydamerika, havde vi råbt KORRUPTION.
Derfor synes jeg, at det ville klæde landets politikere at lægge alle kortene på bordet, så vi kan se, hvor alle donationerne kommer fra. Så kan vi vælgere se, om det er politikernes egne ord, eller om det er pengene, der taler i det skjulte.
Venstrepolitikerne kan altså noget med tal.
Vi har brug for mere åbenhed om, hvor pengene kommer fra.

Vi skal ikke slås om smulerne

– Der er penge nok til velfærd, hvis vi afskaffer budgetloven, som EU har påduttet os.

Af Berit Raldin, folketingskandidat

Vi vil ikke finde os i flere forringelser for vores børn, unge, ældre eller syge. På lørdag går borgerne i mere end 50 danske byer på gaden i demonstrationer for minimumsnormeringer i vores daginstitutioner. Også i Thisted og Nykøbing. Politikere fra alle partier er i valgkamp, så de har travlt med at udtrykke deres sympati for sagen. Det mest absurde eksempel er vores børneminister Mai Mercado, som med våde øjne giver moralsk opbakning til demonstrationer mod hendes egen politik. Men dagen efter, når oppositionen kræver minimumsnormeringer i børnepasningen siger hun, at det er der ikke råd til og det må kommunerne selv prioritere.

Det ligner måske et kommunalt anliggende, men det er det reelt ikke. Kommunerne er bundet på hænder og fødder af budgetloven. Det betyder at der er et loft for hvor meget kommunen må bruge på velfærd – også selv om pengene er der. Så det bliver et valg mellem pest eller kolera: Skal der spares på ældrepleje, Folkeskole eller daginstitutioner? For spares skal der, det kræver budgetloven. Budgetloven blev indført for at leve op til EU’s finanspagt, som R-S-SF-regeringen sammen med højrefløjen sluttede Danmark til. Dermed bandt de sig til at håndhæve en stram nedskæringspolitik, som er ved at smadre vores velfærdsamfund. Fra 2011-17 har kommunerne brugt i alt 31,5 milliarder kroner mindre end aftalt i de årlige økonomiaftaler. Budgetloven har kostet 35.000 stillinger i børnehaver og anden borgernær velfærd. Samtidig har regeringen givet skattelettelser for 27 milliarder siden 2015

I stedet for at lade dem spille befolkningsgrupper ud mod hinanden i kamp om smulerne – Ældresagen der kræver til de ældre, forældre til småbørn der kræver flere pædagoger, patientforeninger, der vil have bestemte sygdomme tilgodeset osv. skal vi i samlet flok kræve stop for besparelser på velfærd generelt. Krisen er ovre, der er råd til at stoppe besparelserne og genetablere ordentlig velfærd.

I Enhedslisten vil vi afskaffe budgetloven – vi kan nemt og hurtigt melde os ud af EU’s snærende finanspagt, fordi vi heldigvis ikke er med i euroen.

Mens vi venter på en ny regering, må vi på gaden på lørdag og vise at vi har fået nok af nedskæringerne på velfærd. Mød op kl. 13.00 ved Thisted kommunes parkering, Kystvejen over for Mc Donalds eller i Nykøbing v. Kommunen.

 

Læserbrev af Bo Fink
Medlem af Regionsrådet (suppleant) i efteråret 2018

Komplet useriøst af Simon Kollerup at udtale, at det er regionsrådets fortjeneste, at Sygehuset i Thisted ikke er nedlagt. Det er S-propaganda med snert af skræmmekampagne, og udtalelsen bør give bagslag.

Thisted Sygehus har ø-status, og det ligger uden for regionsrådets magt selv at træffe beslutning om opretholdelse eller nedlæggelse af Thisted Sygehus.

Det er derimod regionsrådets pligt at opretholde Sygehuset i Thisted ikke bare som sygehus, men som akutsygehus.

Regionsrådet påtager sig ikke opgaven af lyst, og regionsrådet gør heller ikke mere end, hvad det er forpligtet til – Ikke en tøddel.

Det erfarede vi senest, da diskussionen rasede om fjernelse af et lægevagtslag på Thisted Sygehus. Den tid jeg sad i regionsrådet mærkede jeg absolut intet positivt engagement fra regionsrådets flertal side i at få Thisted Sygehus genopbygget. Tværtimod oplevede jeg vis irritation, når Thisted kom på dagsordenen.

Jeg vil derfor advare mod at opfatte regionsrådet som garant for beståen og udvikling af Thisted Sygehus. Jeg har f.eks. ikke mærket noget til, at regionsrådet har travlt med at få organkirurgien tilbage. Jeg er alligevel fortrøstningsfuld mht. Thisted Sygehus også nok skal bestå på sigt. Men jeg er også overbevist om, at regionsrådsrådet vil gøre det i en så skrabet udgave som muligt, hvis regionsrådet overlever.

Hvis Simon Kollerup og S kun har forsvaret af regionsrådene som argument mod den foreslåede sundhedsreform, ser det sølle ud.

Personligt kan jeg rigtigt godt lide intentionerne i den foreslåede sundhedsreform, herunder at der både skal være nærhed, flere rettigheder og ens kvalitetsstandarder i hele landet. Men det hele står og falder med, at der findes en forsvarlig finansiering med fuld kompensation til kommunerne. Hvis reformen (som sædvanlig) underfinansieres kan det være lige meget.

Jeg vil ønske, at Simon Kollerup lader flosklerne og skræmmekampagnen ligge, og i stedet diskutere, hvilken retning han synes, at vi skal gå med vores sundhedsvæsen, og hvordan det skal finansieres. Her i Nordvestjylland er vi ved at blive ladt i stikken, og som det er nu, tilbringer vores borgere tilbringer flere og flere smertefulde timer på landevejene for at komme hen til de specialiserede sundhedstilbud. Hvad gør vi ved det?

 

Læserbrev af Bo Fink
Medlem af Regionsrådet (suppleant), Region Nordjylland

Præmisserne for forslaget om at lukke Strandgården virker helt forkerte. Når det kommer til afstemning i regionens forretningsudvalg på mandag, stemmer jeg derfor nej.

At rehabiliteringstilbuddet for hjerneskadede skal samles i et tilbud, lægges op som en strategisk beslutning. Men strategiske beslutninger kræver helt anderledes grundige forberedelser, end der har været tale om her, og det kræver en grundig afvejning af mange forskellige hensyn i regionen, og ikke bare hensynet til et enkelt fagområde.

Patienttilbuddene skal være bæredygtige, siges det, og hvem har noget mod det. Men ”bæredygtighed” er ikke ensbetydende med, at Strandgården bør lukkes, og pladserne flyttes til Hobro. Der er flere veje at gå, og lad os bruge lidt mere tid og kigge mere grundigt på forslaget for at få det bedre underbygget.

Heldigvis er der god tid til grundighed eftersom der ikke påvises akutte problemer, som kræver en løsning her og nu. Alligevel søges forslaget hastet igennem.

At der ikke er tale om akutte problemer, kan man finde belæg for i den seneste tilsynsrapport fra Strandgården fra 2018. Generelt er det mit indtryk, at Strandgården mest bedømmes til ”over -” eller ”langt over middel” på de forskellige parametre i tilsynsrapporten.

På den baggrund er det oplagt at spørge om hvorvidt en fusion overhovedet er nødvendig. Kan en tilstrækkelig faglig bæredygtighed ikke fastholdes alene ved et tættere samarbejde mellem Strandgården og Østerbakken i Hobro med arbejdsdeling og bedre træk på hinandens ressourcer. Er det nødvendigt at smadre det faglige miljø i Nykøbing?

Det egentlige problem ser snarere ud til at være manglende økonomisk bæredygtighed både i Hobro og i Nykøbing. Men er forskellige økonomiske modeller blevet undersøgt, f.eks. om Strandgården og de lokale kommuner kan gå sammen om bedre udnyttelse af ledig kapacitet på Strandgården? Det ser ikke ud til det.

Forslaget har andre perspektiver. Morsø kommune er i underskud med regionale arbejdspladser. Vi har pt. 120, men burde have mange flere, hvis de regionale arbejdspladser var bredt mere jævnt ud. Hvis vi kan få en strategisk beslutning i regionsrådet om tilflytning af flere regionale arbejdspladser, vil vores lokale arbejdsmarked blive mere robust, og så vil vi kunne vi se mere afslappet på fremtidige ændringer i institutionsbilledet. Men aktuelt står vi med et beslutningsforslag, der forsøges sjusket igennem og som tillige er et forslag med ødelæggende konsekvenser for vores lokale arbejdsmarked.